Wirtualny dziekanat


Jeśli po raz pierwszy logujesz się do Wirtualnego dziekanatu - skorzystaj z funkcji Sprawdź login.

Po wpisaniu nr PESEL pojawi się login i przynależność do grupy.

Otrzymany login to nie nr indeksu.

Domyślnym hasłem dla nowych użytkowników jest numer PESEL.

Dla studentów, którzy nie posiadają nr PESEL domyślnym hasłem, jest data urodzenia pisana łącznie bez znaków między cyframi.

Należy zmienić hasło, po pierwszym zalogowaniu.

 

Równocześnie informujemy, że powyższe adresy mailowe służą jedynie do zgłaszania problemów związanych z dostępem do Wirtualnego Dziekanatu. Wszelkie inne problemy np. związane z płatnościami, kontaktem z wykładowcami lub złymi ocenami, prosimy zgłaszać na adresy księgowości lub dziekanatu.

 

zamknij