Sprawdź Swój login
Proszę wybrać
Wpisz numer PESEL:
Kod:kod z obrazka
Przepisz kod z obrazka

Po wpisaniu nr PESEL pojawi się login i przynależność do grupy.

Otrzymany login to nie nr indeksu.

Domyślnym hasłem dla nowych użytkowników jest numer PESEL.

Dla studentów, którzy nie posiadają nr PESEL domyślnym hasłem, jest data urodzenia pisana łącznie bez znaków między cyframi.

Należy zmienić hasło, po pierwszym zalogowaniu.

zamknij